สินเชื่อบุคคล ยูโอบี ไอแคช

UOB iCASH (ยูโอบี ไอแคช)

 • สินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป หรือเจ้าของกิจการที่มีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • รับวงเงินสินเชื่อสำหรับบุคคลธรรมดาสูงสุด 2,000,000 บาท โดยไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 • ผ่อนสบายๆ สูงสุด 60 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยตามฐานเงินเดือนและอาชีพ ยิ่งฐานเงินเดือนสูงยิ่งดอกเบี้ยต่ำ
 • ดอกเบี้ยต่ำ 5.99% ต่อปี* 2 รอบบัญชีแรก
 • สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์กับธนาคารยูโอบี คลิกที่นี่

อนุมัติไวภายใน 3 วันทำการ* (หากได้รับเอกสารครบถ้วน)

* เงื่อนไขโปรโมชัน คุณสมบัติผู้กู้ และการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

 

คำอธิบาย

สินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป หรือเจ้าของกิจการที่มีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป รับวงเงินสินเชื่อสำหรับบุคคลธรรมดาสูงสุด 2,000,000 บาท โดยไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ผ่อนสบายๆ สูงสุด 60 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยตามฐานเงินเดือนและอาชีพ ยิ่งฐานเงินเดือนสูงยิ่งดอกเบี้ยต่ำ

 

 ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
 • พิเศษ ดอกเบี้ย 5.99% 2 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำ และเจ้าของกิจการ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ( ระยะเวลาการผ่อนชำระตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป )
 • พิเศษ ดอกเบี้ย 9.99% 2 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป (ระยะเวลาการผ่อนชำระ 1-2 ปี)
 • พิเศษ ดอกเบี้ย 9.99% 2 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป (ระยะเวลาการผ่อนชำระ 1 ปีขึ้นไป)

 

ดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็นไปตามตารางดอกเบี้ยด้านล่าง
ประเภทของลูกค้ารายได้ต่อเดือน (บาท)อัตราดอกเบี้ย
พนักงานประจำ15,000 – 49,99924.99%
50,000 – 79,99922.99%
80,000 – 99,99920.99%
100,000 – 149,99918.99%
150,000 – 299,99917.99%
ตั้งแต่ 300,000 ขึ้นไป16.99%
เจ้าของกิจการ20,000 – 99,99924.99%
ตั้งแต่ 100,000 ขึ้นไป21.99%

 

 • อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับอาจเปลี่ยนแปลงตามเงินเดือนและอาชีพของผู้สมัคร
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ : อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญา บวกร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่เกิน 25% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 25% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมชำระหนี้คืนก่อนกำหนด : ไม่มี
 • ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ : ไม่มี
 • ค่าอากรแสตมป์ : 0.05% ของวงเงินอนุมัติ
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ (กรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกินหนึ่งพันบาท) : 50 บาทต่อรอบบัญชีสำหรับการค้างชำระหนึ่งงวด และ100 บาทต่อรอบบัญชีสำหรับการค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด
 • ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป โดยชุดที่ 1 ให้หมายถึงใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละงวด) : 100 บาท/ครั้ง ต่องวดการสรุปยอดบัญชี
 • ค่าขอตรวจสอบรายการ : 200 บาท/ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)
 • ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน : ดูได้จากตารางอัตราค่าธรรมเนียมการชำระเงินของธนาคาร

หมายเหตุ: ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ซึ่งธนาคารกำหนด

 

 

ติดต่อเรา

Facebook ▶️ loanCredit

LINE Official Account ▶️ CreditDee

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “สินเชื่อบุคคล ยูโอบี ไอแคช”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *