บัตรกดเงินสด ธนาคารเกียรตินาคิน

บัตรกดเงินสด ธนาคารเกียรตินาคิน
-ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด. ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี. ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 300 บาท. สมัครง่าย เงินเดือน 10,000 บาทก็สมัครได้

บัตรกดเงินสด ธนาคารเกียรตินาคินภัทร มีอัตราดอกเบี้ย  25% ต่อปี วันสรุปยอดบัญชี คือวันที่ 10 ของทุกเดือน, วันครบกำหนดชำระเงิน คือวันที่ 1ของเดือนถัดไป ท่านได้เบิกถอนเงินด้วย บัตรกดเงินสด KKP Cash Card ณ วันที่ 25 ธันวาคม เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท (ให้เดือนกุมภาพันธ์ มีจำนวนวันทั้งหมด 28 วัน)

 

 • ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของทุกธนาคารทั่วประเทศไทยและทั่วโลก ผ่านเครื่องที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool และ Union Pay การชำระสินค้าและบริการ หรือ รับส่วนลดเฉพาะร้านค้าที่มีเครื่องหมาย Union Pay เท่านั้น
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ใช้ดอกเบี้ยพิเศษตามที่ธนาคารกำหนด อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ ของธนาคาร 25% ต่อปี เฉพาะส่วนที่เบิกใช้จริง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อ ตามคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อและหลักเกณฑ์การ พิจารณาของธนาคาร
 • ลูกค้าจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตลอดระยะเวลาการใช้บัตร
 • หลักเกณฑ์การคำนวณรายได้รวมต่อเดือน เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คำอธิบาย

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์
 1. สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสดของธนาคารเกียรตินาคินภัทร และได้รับอนุมัติสินเชื่อภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาดเท่านั้น
 2. กรณีลูกค้าเลือกรับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝาก (ตามที่ระบุในใบสมัครสินเชื่อ) และตกลงผ่อนชำระแบบรายงวด (เดือน)
  1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.89% ต่อเดือน พร้อมเลือกระยะเวลาผ่อน 6, 12, 24, 36, 48, 60 งวด
   ระยะเวลาผ่อน (งวด) 6 12 24 36 48 60
   อัตราดอกเบี้ยต่อปี (Effective Rate) 18.08% 19.16% 19.33% 19.04% 18.68% 18.32%
  2. รับของสมนาคุณเพิ่ม ร่มพับกัน UV มูลค่า 259 บาท เมื่อรับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป หรือกระเป๋าล้อลาก ขนาด 20 นิ้ว เมื่อรับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
  3. เงื่อนไขการรับของรางวัล ต้องมีรายการชำระค่างวดเข้ามาอย่างน้อย 2 รอบบิล
 3. กรณีลูกค้าเลือกรับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝาก (ตามที่ระบุในใบสมัครสินเชื่อ) แบบชำระขั้นต่ำ
  1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 25.00% ต่อปี
 4. ระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม  2566
 5. สงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณมูลค่าสูงสุด 1 ชิ้น ต่อ 1 หมายเลขบัตรหลัก ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด
 6. ธนาคารฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้กับสมาชิกที่ทำตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการตลาด ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการตลาดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าหรือเพิ่มขึ้นจากเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการตลาดนี้ และให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 9. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KKP Contact Center โทร : 02 165 5555

ติดต่อเรา

Facebook ▶️ loanCredit

LINE Official Account ▶️ CreditDee