สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม

สินเชื่อรถยนต์แลกเงิน KTC พี่เบิ้ม ✅รถปลอดภาระ อนุมัติรับเงินใน 3 ชั่วโมง 💰วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท พร้อมรับบัตรกดเงินสด สมัครได้ทุกอาชีพ ✅อนุมัติถึงที่ ไม่มีวันหยุด

สินเชื่อรถยนต์แลกเงิน KTC พี่เบิ้ม วงเงินใหญ่สูงสุด 1 ล้านบาท* อนุมัติไวใน 2 ชั่วโมง รับเงินทันทีพร้อมรับบัตรกดเงินสด* ดอกเบี้ยเริ่มต้น แค่ 0.98% ต่อเดือน*

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม-สมัครได้ทุกอาชีพ
 • ดอกเบี้ยสบายใจ ผ่อนสบายกระเป๋า
  ดอกเบี้ยเริ่มต้น แค่ 0.98% ต่อเดือน* แถมผ่อนได้
  นานนนนนนน สูงสุดถึง 84 เดือน*
 • โปร่งใส ไม่หมกเม็ด
  ไม่มีเงื่อนไขแอบซ่อน ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
 • เอกสารง่าย สมัครได้ทุกอาชีพ
  ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน ทะเบียนการค้าก็ไม่ต้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาท ต่อเดือน (กรณีเจ้าของกิจการ มียอดขายต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท)
 • ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน
  (กรณีเจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • มีรถยนต์หรือรถกระบะเป็นชื่อของตนเอง โดยถือครองเล่มทะเบียนไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

 เอกสารสมัครสินเชื่อรถแลกเงิน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด (ฉบับจริง) หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 หรือเอกสารแสดงการประกอบอาชีพ
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
 • ทะเบียนรถเล่มจริง รถไม่ติดไฟแนนซ์ และมีชื่อผู้กู้เป็นเจ้าของ
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไข

หมายเหตุ ต้องนำรถยนต์มาตรวจสภาพ

ยื่นเอกสารและนำรถยนต์มาตรวจสภาพที่จุดบริการ KTC TOUCH ทุกสาขาหรือกับเจ้าหน้าที่ พี่เบิ้ม DELIVERY
 
รายละเอียดสินเชื่อทะเบียนรถ KTC พี่เบิ้ม
 • อายุรถไม่เกิน 15 ปี [ 2006 ขึ้นไป ]
 • วงเงินสูงสุด 700,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.98% ต่อเดือน หรือ 21% ต่อปี และไม่เกิน 24% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอกเบี้ย)
 • ผ่อนได้นาน 60 เดือน 
 • รถต้องปลอดภาระ ใช้เล่มทะเบียนตัวจริงในการสมัคร ผู้สมัครต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

By admin