สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม

รถแลกเงิน ที่ไหนดี – ต้องที่ KTC พี่เบิ้ม – อนุมัติง่าย เสร็จเร็วใน 2 ชม อนุมัติไว รับเงินภายใน 3 ชั่วโมง ไม่โอนเล่ม ดอกเบี้ย ลดต้นลดดอก ผ่อนสูงสุด 60 เดือน

เปลี่ยนเล่มทะเบียนรถเป็นเงินสด รถไม่ต้องจอด ไม่ต้องโอนเล่ม ได้ทั้งรถยนต์ และ กระบะ ไม่จำกัดอาชีพ ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ติดต่อกลับไว ดูแลเป็นอย่างดี รู้ผลอนุมัติใน 2 ชม. ติดต่อกลับไว รู้ผลเร็วใน 1วันทำการ สมัครง่ายผ่านออนไลน์ สมัครได้ไม่ยุ่งยาก

รายละเอียดเพิ่มเติม

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม

สมัครง่าย รู้ผลไว ดอกเบี้ยตรงไปตรงมา รถยังมีขับ รับเงินทันที

 

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
‣ รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทต่อเดือน
‣ ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน (กรณีเจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
‣ มีโทรศัพท์ที่บ้าน หรือที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
‣ มีชื่อเป็นเจ้าของเล่มทะเบียนรถ และรถไม่ติดไฟแนนซ์

 

เอกสาร

‣ บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
‣ สำเนาทะเบียนบ้าน
‣ เเอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด (ฉบับจริง) หรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 หรือเอกสารแสดงการประกอบอาชีพ
‣ สำเนารายการเดินบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงินย้อนหลัง 6 เดือน
‣ สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
‣ หลักฐานการต่อภาษีรถ
‣ กรมธรรม์ประกันภัย
‣ ทะเบียนรถเล่มจริง มีชื่อผู้กู้เป็นเจ้าของ

 

หมายเหตุ

‣ ลงทะเบียนเพื่อทางบริษัทฯ จะติดต่อนัดหมายเข้ารับบริการ

‣ ยื่นเอกสารและนำรถยนต์มาตรวจสภาพที่จุดบริการ KTC TOUCH ทุกสาขา หรือกับเจ้าหน้าที่ KTC พี่เบิ้ม DELIVERY

แนะนำ KTC พี่เบิ้ม
‣ Q: KTC พี่เบิ้ม คืออะไร
‣ A: เป็นบริการสินเชื่อส่วนบุคคลรูปแบบใหม่ มีขั้นตอนการดำเนินการขอสินเชื่อที่ง่าย และที่สำคัญอนุมัติ รู้ผล และโอนเงินทันที
‣ Q: บริการสินเชื่อส่วนบุคคล KTC พี่เบิ้ม คิดดอกเบี้ย อย่างไร
‣ A: ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) และเมื่อรวมดอกเบี้ยกับ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกิน 24% ต่อปี
‣ Q: ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ดีอย่างไร
‣ A: ปกติการชำระค่างวดจะแบ่งออกเป็นเงินต้น และดอกเบี้ย ซึ่งดอกเบี้ยจะถูกคำนวณตามมูลค่าของเงินต้น ดังนั้น เมื่อลูกค้าชำระค่างวดในแต่ละครั้ง ดอกเบี้ยก็จะลดลงพร้อมเงินต้น และหากลูกค้าชำระไปเรื่อยๆ ในงวดท้ายๆ จะจ่ายดอกเบี้ยน้อยกว่าเดิม เพราะทุกครั้งที่ลูกค้าชำระค่างวด เงินต้นที่คงเหลือก็จะลดลงไปพร้อมกับดอกเบี้ย

 

กรอกรายละเอียด
ตัวอย่าง เช่น * Toyota Vigo 1999 *
❌รถยังผ่อนอยู่ * ต้องผ่อนเกินครึ่ง ถึงสมัครได้ *

 

Got something to discuss?


 

Product View Counter

Today 12
Yesterday 6
Last Week 70
Total 1575

อ่านเพิ่ม