สินเชื่อบุคคล ซีไอเอ็มบีไทย (CIMB) ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย สมัครง่าย‎

สินเชื่อบุคคล ซีไอเอ็มบีไทย (CIMB) ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย สมัครง่าย‎

ดอกเบี้ย 9% ผ่อนนาน 1 ปี ดอกเบี้ย 12% ผ่อนสูงสุด 24 เดือน ดอกเบี้ย 15% ผ่อนสูงสุด 36 เดือน สินเชื่อบุคคล ซีไอเอ็มบี Personal Loan | ลงทะเบียนชื่อ หรือคำนวณวงเงินและดอกเบี้ยได้ที่นี่

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • อายุ 21 – 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี)
 • สัญชาติไทย
 • รายได้

 

สินเชื่อบุคคลเพอร์ชันนัลแคช

 • รายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 9% ต่อปี หรือ 12% ต่อปี หรือ 18% ต่อปี
 • รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป เลือกรับดอกเบี้ย 11.84% ต่อปี หรือ 15% ต่อปี
 • รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 13.33% ต่อปี

 

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
  1. สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
 1. เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
  • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip) และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
  • หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

 

 

สินเชื่อบุคคล ซีไอเอ็มบีไทย (CIMB)