เครื่องปั๊มลม air compressor generator : เมื่อเรารู้จักเลือก … เราจะได้สิ่งที่สุด

เครื่องปั๊มลม air compressor generator : เมื่อเรารู้จักเลือก … เราจะได้สิ่งที่สุด 

นอกจากเรื่องของวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งานของเครื่องปั๊มลม air compressor generator รวมไปถึงเรื่องของขนาดและราคาและราคาของเครื่องปั๊มลม air compressorต่าง ๆ ที่ได้นำเสนอไปเมื่อฉบับที่แล้ว  ฉบับนี้ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยสำหรับการเลือกซื้อเครื่องปั๊มลม air compressorนี้ที่จะนำมาใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด  ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและเกี่ยวข้องกันกับปัจจัยก่อนหน้านี้  ซึ่งปัจจัยที่ว่านี้คือเรื่องของแรงดันสูงสุดของลม และปริมาณสูงสุดของลมที่จะสามารถบรรจุอยู่ในเครื่องปั๊มลม air compressorนี้ได้

แรงดันสูงสุดของลมที่บรรจุอยู่ในเครื่องปั๊มลม air compressor generator นี้มีความสำคัญแค่ไหน   ตอบเลยว่าสำคัญไม่น้อยทีเดียว  เพราะอะไร  ก็เพราะว่าแรงดันสูงสุดของลมที่อยู่ในเครื่องปั๊มลม air compressorนี้จะเป็นตัวที่ชี้ชัดให้เห็นว่าเครื่องปั๊มลม air compressor generator ชนิดนั้น ๆ ยี่ห้อนั้น ๆ หรือรุ่นนั้น ๆ มีขีดจำกัดในการใช้งานอยู่ขนาดไหน  สามารถทำอะไรได้บ้าง  อย่างเช่นถ้าเราซื้อเครื่องปั๊มลม air compressorที่มีขนาดแรงดันสูงสุดที่น้อย  เราก็จะสมารถใช้งานได้เฉพาะกับงานที่เล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ใช่งานหนัก  อย่างเช่นเติมลมจักรยาน แต่ถ้าเราเครื่องปั๊มลม air compressorที่เราซื้อมานั้นมีแรงดันสูงสุดของลมอยู่ในปริมาณที่สูง  การใช้งานก็จะใช้ได้หลากหลายกว่า  แต่ราคาของมันก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนั่นเอง

อีกข้อหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าแรงดันสูงสุดของลมที่บรรจุในเครื่องปั๊มลม air compressorคือปริมาณสูงสุดของของลม  ซึ่งส่วนนี้จะเป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่า generator air compressorที่เราจะซื้อมานั้น  จะมีขนาดเท่าไหนเล็กหรือใหญ่  เรียกว่าถ้าใหญ่ก็จะมีปริมาณของลมบรรจุอยู่มาก  แต่ถ้าเครื่องปั๊มลม air compressor generator ที่มีขนาดเล็กลมที่บรรจุอยู่ในตัวเครื่องปั๊มลม air compressorนั้นก็จะน้อยตามไปด้วย  แต่ก็อย่างที่บอกทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน   ตามแต่ที่เราจะนำไปใช้  ซึ่งการดูปัจจัยทั้งสองปัจจัยของการนำเครื่องปั๊มลม air compressorนี้ไปใช้งานนั้น  ก็จะเกี่ยวข้องกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาและขนาด

ปัจจุบัน generator เครื่องปั๊มลม air compressorเหล่านี้ถูกผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก   หลายเจ้า  หลายยี่ห้อ หลายรุ่น  ให้ตอบโจทย์รับกับการนำไปใช้งาน  ซึ่งหากว่าเราจะได้เครื่องปั๊มลม air compressorขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่แพงหรือถูก เรื่องของแรงดันสูงสุดของลมและปริมาณสูงสุดของลมที่จะสามารถบรรจุอยู่ในเครื่องปั๊มลม air compressorนี้  เรียกได้ว่ามีส่วนสำคัญกับการเป็นตัวกำหนดไม่น้อยทีเดียว