สินเชื่อบุคคล ซิตี้ city personalloan

สินเชื่อบุคคล ซิตี้ city personalloan

ซิตี้สินเชื่อสำหรับพนักงานบริษัทที่มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และสำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน 

 

สินเชื่อบุคคลซิตี้ – ดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 7.99%*

-5X วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน

-เพิ่มสภาพคล่อง

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

 

วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ (บาท)

อัตราดอกเบี้ยครึ่งแรก (ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยครึ่งหลัง (ต่อปี)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

150,000 – 399,999 25.99% 12 เดือนแรก 7. 99% 12 เดือนหลัง 24 เดือน
400,000 ขึ้นไป 22.99% 12 เดือนแรก 7. 99% 12 เดือนหลัง 24 เดือน

 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 
  • สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี )
  • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท
  • ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
 
เอกสารประกอบการพิจารณา
 
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
  • กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

 

✅รับฟรี กระเป๋าเดินทาง 26 นิ้ว Black Supreme มูลค่า 9,000 บาทเมื่อสมัครและได้รับอนุมัติดอกเบี้ยต่ำสุด 7.99%

 

กระเป๋าเดินทาง 26 นิ้ว Black Supreme

กระเป๋าเดินทาง 26 นิ้ว Black Supreme

 

 

กรอกรายละเอียด สมัครสินเชื่อบุคคล ซิตี้ city personalloan

หลังจากสมัครแล้ว - ให้รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับและแจ้งรายละเอียดครับ

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ?

Line : @creditdee

 

creditdee

 

Fanpage inbox ? :  loanCredit