ปั๊มลม Air Compressor คืออะไร

ปั๊มลม Air Compressor คืออะไร

(Air Compressor) เครื่องอัดลม หรือ เครื่องอัดอากาศ มีหน้าที่หลักๆในการอัดลมให้มีแรงดันสูงตามที่คุณต้องการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้กับงานหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นระบบลมในโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ขนาดเล็ก ตลอดจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ระบบนิวเมติกส์ และอุตสาหกรรมครัวเรือน อย่างเช่น ร้านซ่อมรถ ซึ่งจะใช้เป็นปั๊มลมประเภมลูกสูบ เป็นต้น

ส่วนเครื่องปั๊มลมที่ใช้งานในโรงงานนั้นส่วนมากแล้วจะใช้เป็นปั๊มลมประเภทสกรู ซึ่งจะใช้แรงลมที่มากกว่า โดยทั่วไปปั๊มลม หรือเครื่องอัดลมจะมีอยู่ด้วยกัน 6 ประเภท นั่นก็คือ

  1. ปั๊มลม หรือเครื่องอัดลมแบบลูกสูบ (Piston Air Compressor)
  2. ปั๊มลม หรือเครื่องอัดลมแบบสกรู (Screw Air Compressor)
  3. ปั๊มลม หรือเครื่องอันลมแบบใบพัดเลื่อน (Sliding Vane Rotary Air Compressor)
  4. ปั๊มลม หรือเครื่องอัดลมแบบใบพัดหมุน (Roots Air Compressor)
  5. ปั๊มลม หรือเครื่องอัดลมแบบไดอะเฟรม (Diaphargm Air Compressor)
  6. ปั๊มลม หรือเครื่องอัดลมแบบ กังหัน (Redial and axial flow Air Compressor)

โดยทั่วไปแล้ว มักนิยมใช้เครื่องอัดลม หรือปั๊มลมอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทใหญ่ ๆ นั่นก็คือ ปั๊มลม หรือเครื่องอัดลม แบบลูกสูบ ที่เราจะเห็นในไปใช้เกี่ยวกับการซ่อม ตามร้านซ่อมรถต่าง ๆ และปั๊มลม หรือเครื่องอัดลมแบบสกรู ที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ