บริจาคเครื่องกำเนิดไฟฟ้า air compressor generator

บริจาคเครื่องกำเนิดไฟฟ้า air compressor generator เครื่องปั่นไฟ และสร้างศาลาที่วัดในชนบท

เมื่อกลางปีที่แล้วได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญทอดผ้าป่าที่วัดในชนบทแห่งหนึ่ง เป็นวัดที่ไม่เจริญมากนัก อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองจึงไม่ค่อยมีผู้คนเดินทางไปบุญ ศาลาที่วัดแห่งนั้นชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก บังฝนบังแดดแทบจะไม่ได้ พระที่วัดจึงอยู่กันอย่างยากลำบาก และในปีนี้เราก็ได้เดินทางไปทำบุญทอดผ้าป่าที่วัดแห่งนั้นอีกครั้ง โดยในครั้งนี้เราตั้งใจว่าจะไปทำการสร้างศาลาที่วัดแห่งนั้นซะใหม่เราหาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า air compressor generatorและเครื่องปั่นไฟ

เพื่อที่จะนำไปบริจาคและทำการสร้างศาลา แต่ถ้าเราคนเดียวศาลาคงจะสร้างเสร็จขึ้นมาไม่ได้ ดังนั้นเราจึงขอความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธาที่อย่างจะร่วมทำบุญ จะช่วยบริจาคเป็นสิ่งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า air compressor generator เครื่องปั่นไฟ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือถ้าใครมีเวลาจะเดินทางไปช่วยออกแรงในการก่อสร้างศาลาก็ยิ่งดี ซึ่งก็ไม่หน้าเชื่อว่าจะมีคนสนใจร่วมบริจาคเครื่องกำเนิดไฟฟ้า air compressor generator เครื่องปั่นไฟ กันเป็นจำนวนมาก และก็ยังมีคนอีกหลายคนที่เดินทางไปร่วมกันสร้างศาลาที่วัดแห่งนั้น

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า air compressor generator เครื่องปั่นไฟ ที่ผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคมานั้นเยอะจนสามารถนำไปสร้างศาลา โบสท์ และซ่อมแซมในจุดต่างๆภายในวัดที่เกิดการชำรุดเสียหายให้กลับมามีสภาพที่ดีขึ้น จากวัดที่ดูเก่าทรุดโทรมกลายมาเป็นวัดที่สวยงามมากขึ้น หลังจากนี้เราคิดว่าหน้าจะมีคนมาเข้าวัดทำบุญกันมากขึ้น ถึงแม้งานนี้จะเหนื่อยแต่ความเหนื่อยนี้ก็เต็มไปด้วยบุญกุศลที่พวกเราร่วมแรงร่วมมือกันทำ