การบรรจุภัณฑ์ ปิดบรรจุภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง

การบรรจุภัณฑ์

 • ห่อสินค้าแต่ละรายการด้วยความระมัดระวัง กรณีที่สินค้าแตกหักง่ายควรใช้วัสดุที่เป็นฟองอากาศห่อสินค้า และหันทิศทางในการจัดวางให้ถูกต้อง
 • รองฐานกล่องด้วยวัสดุกันกระแทก เพื่อมั่นใจว่าสินค้าจัดส่งถึงที่หมายโดยไม่เสียหาย สินค้า ต้องไม่สัมผัสกับผิวนอกบรรจุภัณฑ์โดยตรง
 • ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ควรปิดผลึกด้วยจารบีกรณีที่ป้องกันกลิ่นเข้าไปสัมผัสสินค้า แล้วผนึกเทปกาว กรณีสินค้าที่เป็นม้วนควรมีแกนกลาง ต้องจัดทำแบบรายละเอียดการบรรจุหีบห่อก่อนห่อจริง บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ดีทำให้สินค้าเสียหายได้
 • ระบุน้ำหนักสินค้า เพื่อให้สามารถเลือกอุปกรณ์ในการยกสินค้าระหว่างการจัดส่งได้
 • ก้นกล่อง ควรใช้กระดาษที่มีผนัง 2 ชั้นขึ้นไป
 • พันด้วยวัสดุกันกระแทก เพื่อป้องกันความเสียหายจาการกระแทกและการสั่นสะเทือนระหว่างการขนส่ง
 • บนฝาบนของกล่องควรมีการป้องกัน โดยการเพิ่มแผ่นรอง หรือวัสดุกันกระแทกอีกชั้นหนึ่ง
 • ปิดบรรจุภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้วัสดุกันกระแทกหลุดออกจากกล่องหรือบรรจุภัณฑ์ แล้วปิดผลึกด้วยเทปที่ทนแรงกดและทนน้ำ ที่มีความกว้างประมาณ 50 มิลลิเมตร
 • อย่าใช้ลวดรัดกล่อง เพราะกรณีที่ใช้ระบบค้นอัตโนมัติอาจจะกระทบ หรือเกี่ยวได้ นอกจากนั้นควรติดฉลากที่อยู่ของบริษัท รหัสสินค้า ฉลากจัดส่งบนกล่องกระดาษ และปิดผลึกด้วยเทปครั้งสุดท้าย

ข้อควรปฏิบัติ มีสิ่งที่ห้ามปฏิบัติ และสิ่งที่ควรปฏิบัติดังนี้

 • ห้ามใช้ถุงทำจากผ้าหรือใยสังเคราะห์
 • ห้ามผลึกบรรจุภัณฑ์มากเกินความจำเป็น เพราะในการค้าระหว่างประเทศต้องผ่านพิธีศุลกากร
 • ห้ามใช้เทปกระดาษใสใช้ห่อของหรืออาหาร หรือเชือกเพื่อรัดปิดผลึก
 • ห้ามใช้ฉลากสินค้าแตก หรือการยกขน แทนการบรรจุหีบห่อด้วยความระมัดระวัง
 • อย่าติดสัญลักษณ์สินค้าราคาสูงภายนอกบรรจุภัณฑ์
 • อย่าบรรจุสินค้าน้ำหนักมากกว่าข้อกำหนดรายละเอียดที่บรรจุภัณฑ์สามารถรับได้
 • อย่าใช้บรรจุภัณฑ์ที่เสียหาย
 • อย่าให้บรรจุภัณฑ์เปียกขณะรอจัดส่ง

ข้อควรปฏิบัติเฉพาะสินค้า ในการบรรจุหีบห่อสินค้าแต่ละชนิดสินค้ามีมีสิ่งที่ห้ามปฏิบัติ และสิ่งที่ควรปฏิบัติแตกต่างกันดังนี้

 • หนังสือ ระวังมุม สันหนังสือ หัก งอ ควรใช้กล่องกระดาษลูกฟูกที่มีซ้อนทับกันที่มุมกล่อง 20 มิลลิเมตรขึ้นไป ถ้าส่งด้วยกล่องไม่ได้ให้ใส่ถุงเพื่อส่งหนังสือและหุ้มด้วยวัสดุการกระแทก

 

แนะนำ  เครื่องบรรจุภัณฑ์แนวตั้ง,เครื่องบรรจุภัณฑ์แนวนอน,เครื่องแพ็คแนวตั้ง,เครื่องแพ็คแนวนอน,เครื่องบรรจุขนม