กระป๋องบรรจุอาหาร เครื่องบรรจุขนม

กระป๋องบรรจุอาหาร

กระป๋องอลูมิเนียม กระป๋องอลูมิเนียมมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนของกรดและมีน้ำหนักเบา กระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้บรรจุขนมก็มี เช่น ปลากระป๋อง เครื่องดื่ม นม ทุกชนิดเป็นแบบที่ให้ความสะดวกในการปิด เช่น มีวงแหวนสำหรับดึง และมีตะเข็บ  ปัญหาการใช้กระป๋อวบรรจุอาหาร

        ตัวกระป๋อง การเลือกใช้ต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

  1. วัสดุที่ใช้ทำกระป๋อง ต้องมีคุณสมบัติที่ได้มาตรฐาน ชนิดของวัสดุเหมาะสมกับประเภทอาหาร
  2. การเคลือบแลคเกอร์ด้านในกระป๋อง ต้องเป็นแลคเกอร์ที่ใช้กับกระป๋องโลหะสำหรับบรรจุอาหาร สามารถสัมผัสกับอาหารได้ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคอาหารเหมาะสมกับคุณสมบัติของอาหารนั้นๆกล่าวคือ ถ้าอาหารที่มีกำมะถันสูง เช่น อาหารทะเลก็ต้องใช้แลคเกอร์ชนิดทนต่อกำมะถัน ถ้าอาหารมีฤทธิ์เป็นกรด เช่น ผัก ผลไม้ดอง ก็ใช้แลดเกอร์ชนิดทนกรด

คุณสมบัติของเครื่องบรรจุขนมจำเป็นต้องคำนึงถึงสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของอาหารเชื้อโรค ด้วยความร้อน การบรรจุ การไล่อากาศการปิดฝา การฆ่าเชื้อโรคด้วย หม้อฆ่าเชื้อ การทำให้เย็น เป็นต้น จะทำให้สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่เน่าเสีย

ปี๊บ เป็นภาชนะโลหะที่ทำขึ้นเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม มักมีขนาดใหญ่กว่ากระป๋องใช้ในการบรรจุสินค้าในปริมาณมาก ใช้บรรจุสินค้าต่างๆ หลายชนิด เช่น น้ำมัน อาหาร เคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่พบเห็นมากคือปี๊บใช้บรรจุอาหาร ซึ่งปี๊บที่ใช้บรรจุอาหารมี 2 ชนิด คือ ปี๊บเคลือบดีบุก และปี๊บเคลือบแลคเกอร์ ปี๊บแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกระป๋องบรรจุขนม คุณภาพของปี๊บและกระป๋องบรรจุอาหาร ขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นเหล็กน้ำหนักของดีบุกที่เคลือบบนแผ่นเหล็ก แลคเกอร์ที่เคลือบ ความสนิทแน่นของรอยต่อตะเข็บขนาดของปี๊บหรือ กระป๋อง คุณลักษณะของอาหารและวิธีการเก็บรักษา

หลอดบีบ ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ที่เป็นครีมหรือกึ่งของแข็ง เช่น ยาสีฟัน ครีมโกนหนวด เครื่องสำอาง กาว ยาทาแผล ครีมแต่งหน้า ขนมเค้ก เนยแข็งบางชนิด เป็นต้น วัสดุที่นิยมใช้คืออลูมิเนียม มีการใช้ตะกั่บ้างกับผลิตภัณฑ์ที่มิใช่อาหาร กรณีที่ผลิตหลอดจากโลหะแผ่นการบรรจุผลิตภัณฑ์จะทำที่ด้านข้างหลอดแล้ว จึงบีบปิดสวิท แล้วม้วนปลายหลอดเพื่อเชื่อมปิดสนิท

กระป๋องฉีกพ่น ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นของเหลวและใช้สารขับ ซึ่งเป็นของเหลวและก๊าซสมกันอยู่ ทำหน้าที่อัดพ่นผลิตภัณฑ์และมีวางควบคุมการฉีดพ่นให้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นฝอยละเอียด

แนะนำ จำหน่ายเครื่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องบรรจุขนม